Media & kommunikation, Musik, teater

- Brainstorma (hitta ett tema)
- Inspelning
- Mixning