Hantverk & konst

Tisdagar och Fredagar vecka 26,27 och 30-35.
Prova på
-Knyppling, prova nybörjarspetsen "Udd & stad"
-Trollväv, väv en grytlapp i lovika.
-Tova med nål, dekorera med ull.
Info: Eva-Lotta Nilsson 0738786092.