Röjsågskörkort Intresseanmälan Linköping/Kisa

Röjsågskörkort Intresseanmälan Linköping/Kisa

Djur, natur & jakt, Miljö, Trädgård, hus och hem

Praktisk och teoretisk utbildning för att klara proven för Röjsågskörkort RA+RB
I trakterna kring Linköping. Startar så snart 6 deltagare anmält sig