Djur, natur & miljö

Praktisk och teoretisk utbildning för att klara proven för Röjsågskörkort RA+RB
I trakterna kring Linköping. Startar så snart 6 deltagare anmält sig