Djur, natur & miljö

Praktisk och teoretisk utbildning för att klara av proven för Röjsågskörkort RA+RB.
Startar så snart 6 deltagare anmält sig.