Funktionsnedsättning

För dig som är medlem i ÅSS och/eller föreningen Balans och din anhörige eller vän.
Kom till enkla samtalsträffar där du kan vara med utan krav.
Du får gärna påverka innehållet i framtidens träffar om du vill.
Delge av dina tips eller önskemål om ämnesinnehåll, form eller önskad föreläsning.