Humaniora

Vill du träffa och samtala med kvinnor med olika bakgrund utifrån det som vi har gemensamt – att vara kvinna? Då är det här en samtalscirkel för dig!

Vi söker dig som är en person med erfarenhet av att komma till Sverige och starta ett nytt liv här. Vi vill gärna höra om just dina tankar hur din resa varit och ge oss alla en möjlighet att lära av varandra. Målet med studiecirkeln är att bygga systerskap och broar kvinnor emellan oavsett varifrån vi kommer.

Vi träffas vid totalt fyra torsdagar utifrån ett specifikt tema för respektive träff. Tillsammans skapar vi innehållet, preliminära teman:

Träff 1. Personliga planet - berätta om vår kvinnoresa, vad har vi för förebilder, vad har format oss under paraplyet ”min mormor”

Träff 2. Sverige – hur ser vi kvinnor på Sverige, vad är bra, svårt, krångligt, vad kan bli bättre

Träff 3. Möjligheter i Sverige, våra friheter för kvinnor

Träff 4. Systerskap – hur går vi vidare, hur kan vi stödja/peppa vidare engagemang i Svenska Samhället?

Studiecirkeln är tänkt att öka förståelsen för varandra och det samhälle som vi lever i oavsett bakgrund och hur länge som vi bott i Sverige. Förhoppningen är att samtalen ska bygga ett förtroende mellan deltagarna och att alla är med att bidrar till helheten utifrån sina förutsättningar.

Studiecirkeln är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Centerkvinnorna i Norrköping.