Funktionsnedsättning, Hållbar utveckling

Livspromenad Parkinson

Studiecirkeln "Om Livet" fortsätter höstterminen 2021
Vi möts vid Studieförbundet Vuxenskolan Vasavägen 3

Samtal om diagnos, livshändelser, nuet och egna önskemål
Vi går i lugn takt i närområdet mot en ljusare vår

Första träffen bjuder SV på fika

Anmälan / förhinder till
cecilia.beltramo@sv.se 070 738 23 62 eller via hemsidan