Hälsa & välbefinnande, Övrigt

Sten Lennquist, som verkat som lärare i krigskirurgi och katastrofmedicin, berättar om sitt liv som skärgårdsdoktor på Harstena. Han har arbetat som kirurg vid Karolinska sjukhuset och Universitetssjukhuset i Uppsala, där han så småningom blev professor och klinikchef. Sten har gett ut ett flertal böcker, den senaste "Det som du kan ge och det som du kan göra..." ger en bild från insidan av svensk sjukvård och krisberedskap.

På Harstena har han byggt en egen akutmottagning och under många år hjälpt personer med mer eller mindre akuta skador. Det har ofta handlat om lättare skador som sår, frakturer och stukningar. Men det har också förekommit mer allvarliga fall, som t ex andningsstillestånd hos en person på ön.
Utan Stens insats hade personen troligen inte överlevt.
Kostnad: 100:-
Anmälan till: edgardspalagno@gmail.com