Hantverk & konst

Corona-regler gäller. Begränsat antal platser. Lär dig brodera på ylle. Broderiteknik idag är Skarvsöm.
Kostnad. 495kr inkl. fika och material.
Ledare: Annicka Greborn Holmqvist och Lena Karlberg
Info och Anmälan! Linda Moberg,KulturPRoducent 011-130180, 070-7344477
prod.lindamoberg@gmail.com
Eller kom in i butiken.

Medarr. Studieförbundet vuxenskolan.