Historia & Konsthistoria

Fortsättningscirkel i samarbete med Släktforskarna i Norrköping. Tisdagar 10.30-13.00.

En fortsättningscirkel i släktforskning där deltagarna ska få kännedom, kunskap samt tips och råd om andra källor att söka i utanför kyrkböckerna. Dessa källors innehåll är bland annat, bouppteckningar, kartor, mantalslängder, sockenprotokoll, soldater, jordeböcker och utvandrare.
Beroende på vad deltagarna vill så går vi in djupare i vissa källor.

Förkunskaper:
Datorvana

OBS Startar så snart 6 deltagare anmält sig

Studiehäfte ingår i deltagaravgiften.
Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 300 kr för 2021.
Anmälan sker direkt till Släktforskarna i Norrköping
kurser@slaktforskarna.se
www.slaktforskarna.se

SV Östergötland i samarbete med Släktforskarna i Norrköping