Historia & Konsthistoria

Släktforskning
Grundkurs

Grundkursen är det första steget för att ta redan på din släkt. Här får man lära sig de viktigaste källorna för att kunna säkerställa släkten i de olika kyrkliga dokumenten såsom födelsebok, vigselbok, dödbok och dessutom husförslängden, som är den bok som håller ihop familjens historia. Kursen ger dig även tips om andra källor t ex soldatregistret och Stockholms Stadsarkiv. Du får också råd om hur du ska dokumentera källorna på ett korrekt sätt.
Studiehäfte ingår i deltagaravgiften.
Studiecirkeln sker i samarbete med Släktforskarna i Norrköping och anmälan görs via hemsidan: www.slaktforskarna.se

Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 250 kr för 2020
Studiehäfte ingår i deltagaravgiften.
Anmälan sker direkt till Släktforskarna i Norrköping
kurser@slaktforskarna.se
www.slaktforskarna.se

SV Östergötland i samarbete med Släktforskarna i Norrköping