Historia & Konsthistoria

Släktforskning - Grundkurs
Förkunskaper: Datorvana
Grundkursen är det första steget för att ta redan på din släkt.
Här får man lära sig de viktigaste källorna för att kunna säkerställa släkten i de olika kyrkliga dokumenten såsom födelsebok, vigselbok, dödbok och dessutom husförslängden, som är den bok som håller ihop familjens historia.
Kursen ger dig även tips om andra källor t ex soldatregistret och Stockholms Stadsarkiv.
Du får också råd om hur du ska dokumentera källorna på ett korrekt sätt.

Studiehäfte ingår i deltagaravgiften.
Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 250 kr för 2020
Anmälan sker direkt till Släktforskarna i Norrköping
kurser@slaktforskarna.se
www.slaktforskarna.se

SV Östergötland i samarbete med Släktforskarna i Norrköping