Släktforskning Norrköping, Min släkt - registerprogram, torsdagar

Släktforskning Norrköping, Min släkt - registerprogram, torsdagar

Historia & Konsthistoria

Min Släkt - registerprogram för släktforskning
Startar torsdagar eftermiddagar, så snart minst 6 deltagare anmält sig
Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 250 kr för 2018