Historia & Konsthistoria

TEXTTYDNING - fortsättningscirkel I, startar så snart minst 6 deltagare anmält sig
Måndagar 17.30 - 20.00
Förkunskaper: för de som gått grundkurs i släktforskning + texttydning grund

Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 250 kr för 2019

Anmälan sker direkt till Släktforskarna i Norrköping
kurser@slaktforskarna.se

SV Östergötland i samarbete med Släktforskarna i Norrköping