Släktforskning Norrköping, Texttydning fortsättningscirkel 2, onsdagar

Släktforskning Norrköping, Texttydning fortsättningscirkel 2, onsdagar

TEXTTYDNING - fortsättningscirkel 2, Onsdagar 10.00 - 12.30
Förkunskaper: texttydning fortsättning I

Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 250 kr för 2018

OBS startar då minst 6 deltagare anmält sig