Historia & Konsthistoria

TEXTTYDNING - grundcirkel
Startar så snart tillräckligt många anmält sig
onsdagar kl 10.00 - 12.30 3 ggr
Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 250 kr för 2019

Anmälan sker direkt till Släktforskarna i Norrköping
kurser@slaktforskarna.se

SV Östergötland i samarbete med Släktforskarna i Norrköping