Historia & Konsthistoria

Texttydning fortsättning 2 tisdagar jämna veckor 18.00-20.30, onsdagar 10.00-12.30 eller torsdagar 13.00-15.30.
Påbyggnad efter fortsättning 1. Texter från 1600-talet.

Kursinnehåll: Det kan vara svårt att tyda handstilar av idag, men då vi går längre bak i tiden är det inte bara handstilen som kan ge problem. Bokstäverna tecknades exempelvis på ett annat sätt. Med hjälp av duktiga texttydare i vår förening lotsas du in i böckernas hemligheter. Efter grundkursen kan du gå vidare och bl a upptäcka bouppteckningar och domslut.

OBS: Kursdeltagande hos oss Släktforskarna i Norrköping, fordrar också ett medlemskap i vår förening för en kostnad på 300 kronor. Som medlem får du tillgång till vår forskarsal med erfarna värdar som kan hjälpa dig i din forskning. Samt andra aktiviteter och föreläsningar som vi ordnar för våra medlemmar. Dessutom finns ett välfyllt bibliotek.

Anmälan sker direkt till Släktforskarna i Norrköping
kurser@slaktforskarna.se
www.slaktforskarna.se

SV Östergötland i samarbete med Släktforskarna i Norrköping