Historia & Konsthistoria

Texttydning grundkurs tisdagar jämna 17.30-20.00 veckor eller onsdagar 10.00-12.30.
Påbyggnad efter fortsättning 1.

Det kan vara svårt att tyda handstilar av idag, men då vi går längre bak i tiden är det inte bara handstilen som kan ge problem.

Bokstäverna tecknades exempelvis på ett annat sätt. Med hjälp av duktiga texttydare lotsas du in i böckernas hemligheter.

Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 300 kr för 2022.
Anmälan sker direkt till Släktforskarna i Norrköping
kurser@slaktforskarna.se
www.slaktforskarna.se

SV Östergötland i samarbete med Släktforskarna i Norrköping