Historia & Konsthistoria

Texttydning grundkurs måndagar 17.30-20.00 eller onsdagar 10.00-12.30.
Påbyggnad efter fortsättning 2. Med innehåll för dombok och bouppteckning.

Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 300 kr för 2021.
Anmälan sker direkt till Släktforskarna i Norrköping
kurser@slaktforskarna.se
www.slaktforskarna.se

SV Östergötland i samarbete med Släktforskarna i Norrköping