Utbildningsdag i SPF Seniorernas medlemsregister Miriam.
Inbjudan vänder sig till medlemsansvariga i varje förening.

Programmet för denna utbildningsdag innehåller grundutbildning i Miriam bl.a. genomgång av:

Medlem, registrera, avregistrera, återinföra E-post till medlemmar
Uppdrag, registrera och avsluta Utskrift etiketter
Kundreskontra, faktura (lokal uppbörd) Avancerad sökning
Avisera och registrera betalningar Rapporter

Tid: Fredag 16 oktober kl. 10-15. Kaffe 9.30 och lunch 12-13
Plats: Fontänen, Rum Vegesack, Linköping.
Ansvariga: Lars Johansson och Elisabeth Blomkvist.

OBS! P.g.a covid-19 är antalet max 10 personer i första hand en från varje förening. OBS!

Anmälan till Mari Sheiakh SV Östergötland tfn 011-10 05 35 eller e-post mari.sheiakh@sv.se senast den 30 september 2020.
Uppge utbildningsdag, namn, adress, e-post, person- och telefonnummer samt SPF-förening. Anmäl även eventuell specialkost.

Välkomna!

SPF Seniorerna Östgötadistriktet
Lars Johansson
Medlemsregisteransvarig

Studieförbundet Vuxenskolan
Cristina De Amaral
Verksamhetschef