Samhälle

Ett bra internt arbete är grunden för ett framgångsrikt utåtriktat arbete. Därför är lokalföreningens verksamhet och förmåga
att motivera och engagera medlemmar en förutsättning för att
Liberalernas politik ska nå väljarna.

Med utgångspunkt från boken Politik i praktiken inriktar vi oss på kapitlen:

- Mötesteknik vid formella möten - kunskap och diskussionsfrågor
- Tips för bra möten - bra att tänka på
- Stärka lokalföreningen - kunskap och diskussionsfrågor