Samhälle, Övrigt

Anmälan är bindande.
Om man inte kommer från första tillfället så debiteras man 500 kr.
Kontakta ledaren om du inte komma första tillfället.

Syftet

Syftet med det särskilda statsbidraget är att bidra till att mildra de
ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa
möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen.
Den huvudsakliga målgruppen är de vuxna i arbetsför ålder som på
grund av Corona pandemins påverkan på samhället blivit, eller riskerar
att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa. I detta uppdrag ska vi alltså vända oss till en målgrupp som är mer etablerad på arbetsmarknaden.

Material
Material som används i kursen, får du veta av ledaren när kursen startar.
Några exempel på kursinnehåll:

Affärsplan
Företagsformer
Skatter och avgifter
Moms
Ekonomi och administration
Affärsjuridik
Från budget till bokslut

Kursintyg:
Starta eget- kurs avslutas med ett kursintyg om man deltar 9 av 10 gånger.

Genomförande:
Starta eget- kurs genomförs via Zoom och WhatsApp. Kursen är på distans är och det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Kursen är kostnadsfri. Vi tar ut en administrationsavgift på 500 kr vid sen avanmälan eller om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.

INTRESSEANMÄLAN:
kursen startar när antal deltagare är minst 8st.

Ledare:
John Borén, john.boren@live.se