Hantverk & konst

Lär dig lägga upp, sticka rät och avigt.
Info. Lotta Nilsson 0738786092.
mail: lotta@tygsparven.se