Musik, teater

Vill du lära dig att göra en hel låt från grunden?
Kom till våra inspirerande musikhus och studios så hjälper vi dig därifrån.

Vi lär oss grunderna i musikprogrammet Logic.
* Inspelning av sång och instrument
* Beatmaking (Skapa beats och trummor i logic)
* Midi instrument
* Mixning (Volym, panorering och effekter)
* Mastering