Styra eller styras, kvällar - Politikerutbildning

Styra eller styras, kvällar - Politikerutbildning

Övrigt

En utbildning i politiskt förändringsarbete för dig som vill bedriva en aktiv politik som förtroendevald i kommun eller region.

Har du idag en plats som ledamot i en styrelse eller nämnd eller siktar på ett fördjupat engagemang i samband med nästa val? I denna kurs fokuserar vi på dig som engagerat dig politiskt med syfte att göra skillnad. Vad följer egentligen av ditt ansvar som förtroendevald i en kommunal eller regional styrelse eller nämnd och vilka verktyg och strategier kan du använda dig av för att öka ditt inflytande?

Lars Karlsson och Jörgen Nord delar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan med sig av sina erfarenheter från både politiker respektive tjänstemannarollen i såväl kommun, landsting- som kommunalförbund. I kursen berör vi:

- Ansvaret som följer av styrelse- och nämndarbete i en kommunallagsstyrd organisation

- Styrelsearbetet, politiska beslut respektive verkställighet.

- Nya kommunallagen 2018 – möjligheter med aktuella förändringar

- Roller och möjligheten att påverka

- Public choice, kohandel och fallgropar

- Praktiska exempel för att lyckas med ett förändringsarbete

- Medierelationer och PR

Utbildningen är till delar workshopbaserad vilket innebär att du bland annat får möjlighet att i grupp diskutera och utveckla dina personliga politiska mål utifrån hur du bäst lägger förslag och kommer till handling.

Jörgen Nord har en magisterexamen i ekonomi från Linköpings Universitet med inriktning mot företagsstyrning. Jörgen har under de senaste femton åren arbetat med förändringsarbete ur ett styr- och ledningsperspektiv inom en rad olika områden i såväl privat som offentlig verksamhet bland annat som chef, sakkunnigt biträde inom revision samt som konsult avseende företagsutveckling. Jörgen har även erfarenhet som förtroendevald genom Liberalerna.

Lars Karlsson har en masterexamen i kultur och mediegestaltning och en fil. kand. inom turism. Lars har 20 - års erfarenhet av småföretagande inom reklam, PR och turism. Har dessutom arbetat med flera framgångsrika valkampanjer. Lars har även över 10 - års erfarenhet av som förtroendevald. Är idag Oppositionsråd i Kinda kommun och ordförande för Liberalerna Östergötland.