Språk

Svenska/ Föräldralediga

SYFTE:
Syftet med statsbidraget är att verksamheten ska bidra till att föräldralediga utvecklar sina kunskaper i svenska språket. Insatserna ska i huvudsak rikta sig till kvinnor, 18 år och äldre, som är utrikes födda och folkbokförda i Sverige vars huvudsakliga sysselsättning är omsorg om egna barn.


INTRESSEANMÄLAN:
kursen startar när antal deltagare är minst 8st. Du får mer information när startdatum är bestämt.
Vi satsar på att kunna träffas i våra lokaler, men om det inte går så ses vi första gången sedan skall detta kunna ske digitalt.

FRÅGOR:
Angående kursens innehåll och upplägg, kursledare Sumeya Mohamed, tel 076-053 61 62 , sumeya.moha@sv.se