Samhälle

Intresseanmälan - Svenska Nivå C-D, arabisktalande på Distans

Syftet med statsbidraget är att vi med folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete, ska stärka målgruppens långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden.

Anmälan är bindande.
Om man inte kommer från första tillfället så debiteras man 500 kr.
Kontakta ledaren om du inte komma första tillfället.

Målgruppen är personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad.

I denna grupp går deltagare som har kort studiebakgrund, men alla kan läsa och förstå svenska bra. Däremot har de svårigheter med att tala svenska och därför är målet med gruppen att kunna kommunicera bättre och förbättra sina kunskaper. Målet är att kunna hitta jobb och tala svenska bättre.

Gruppen arbetar på följande sätt:
• Läxor
• Genomgångar
• Att öva språket genom konversation

Var / Hur
Plattform: Zoom och WhatsApp.

Anmälan
Anmäl ditt intresse här så återkommer vi när det är dags.

FRÅGOR:
Angående kursens innehåll och upplägg, kursledare Kamar Omar, tel 076-209 41 88, kamar.abdullateef@gmail.com