Samhälle

Svenska från dag 1 för personer med LMA-kort

Syftet
Syftet med statsbidraget är att erbjuda en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd. Verksamheten som bedrivs med stöd av statsbidraget ska syfta till att stärka kunskaperna i svenska språket och om samhället samt att främja deltagande i arbets- och samhällslivet.
Ett särskilt mål med studiecirkel i Vardagssvenska är att deltagarna ska lära sig grunderna i svenska språket så att de kan göra sig förstådda och förstå andra i olika vardagssituationer.

Var / Hur
Plattform: Zoom och WhatsApp.

Tisdagar, 10:00 - 13:00

Anmälan
Anmäl ditt intresse här så återkommer vi när det är dags.

FRÅGOR:
Angående kursens innehåll och upplägg, kursledare Sahra Mohamed, tel 072-004 93 04, sahrrra111@live.se