Samhälle

Svenska från dag 1 för personer med LMA-kort


Syftet
Syftet med statsbidraget är att erbjuda en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd. Verksamheten som bedrivs med stöd av statsbidraget ska syfta till att stärka kunskaperna i svenska språket och om samhället samt att främja deltagande i arbets- och samhällslivet.
Ett särskilt mål med studiecirkel i Vardagssvenska är att deltagarna ska lära sig grunderna i svenska språket så att de kan göra sig förstådda och förstå andra i olika vardagssituationer.