Samhälle

Svenska/Från dag 1/ Asyl/Ukrainsktalande- distans

Syftet
Syftet med statsbidraget är att erbjuda en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd. Verksamheten som bedrivs med stöd av statsbidraget ska syfta till att stärka kunskaperna i svenska språket och om samhället samt att främja deltagande i arbets- och samhällslivet.
Ett särskilt mål med studiecirkel i Vardagssvenska är att deltagarna ska lära sig grunderna i svenska språket så att de kan göra sig förstådda och förstå andra i olika vardagssituationer.

Var / Hur
Plattform: Zoom och WhatsApp.

Anmälan
Anmäl ditt intresse till:
per-arvid.land@sv.se
..så återkommer vi när vi har fått ihop en grupp.

Vid anmälan ange:
Namn, LMA-nummer, e-postadress och mobilnummer.
(om LMA nummer inte finns ännu kan vi ta det senare)