Samhälle

I denna grupp går deltagare som har kort studiebakgrund, men alla kan läsa och förstå svenska bra. Däremot har de svårigheter med att tala svenska och därför är målet med gruppen att kunna kommunicera bättre och förbättra sina kunskaper. Målet är att kunna hitta jobb och tala svenska bättre.

Gruppen arbetar på följande sätt:
• Läxor
• Genomgångar
• Att öva språket genom konversation

Plattform: Skype och WhatsApp.