Samhälle

Intresseanmälan - Svenska C och D nivå, Kvinnogrupp

Syftet med statsbidraget är att vi med folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete, ska stärka målgruppens långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden.

Målgruppen är personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad. Den huvudsakliga målgruppen är utrikes födda, korttidsutbildade kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige.

I denna grupp går deltagare som har kort studiebakgrund, men alla kan läsa och förstå svenska bra. Däremot har de svårigheter med att tala svenska och därför är målet med gruppen att kunna kommunicera bättre och förbättra sina kunskaper. Målet är att kunna hitta jobb och tala svenska bättre.

Gruppen arbetar på följande sätt:
• Läxor
• Genomgångar
• Att öva språket genom konversation

Var / Hur
Plattform: Zoom och WhatsApp

Anmälan
Anmäl ditt intresse här så återkommer vi när det är dags.