Teaterkurs för nybörjare

Teaterkurs för nybörjare

Musik, teater

Cirkelns innehåll kommer att utformas beroende på gruppens sammansättning, förutsättningar och gemensamma önskemål. Fokus ligger dock på grundläggande övningar inom teater, vilka syftar till att öka förståelsen för det viktigaste instrumentet i teaterarbetet, nämligen oss själva.

Genom bl.a. övningar för kroppskännedom, närvaro, avslappning, improvisation, vilje- och statusövningar söker vi gemensamt att närma oss teaterns värld och det sceniska arbetet. Om det finns önskemål att möta en publik i samband med kursen, finns det möjlighet att exempelvis gemensamt anordna en "berättar-afton" där vi kan omsätta kursens innehåll till praktiskt, sceniskt gestaltning.
Allt detta sker givetvis genom lek, nyfikenhet, deltagande, gemenskap och en vilja att ha roligt tillsammans.

Prova på dag den 19/2 och sen 10ggr.
Kostnad för arbetslösa/personer med lite pengar: 1000 kr


Start: när det är minst 10 personer