Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsar
Kurstid: 22 juni – 26 juni, 38 lektioner Kursinnehåll: Knyppling är en teknik med många bottnar. Det är väsentligt att förstå tekniken för att självständigt kunna utveckla sin knyppling. Kursen vänder sig till den som vill fördjupa sig tekniskt i vadstenaknypplingen och dess möjligheter. Kursen är en god förberedelse för t ex fördjupningskurserna och kursen i Experimentell knyppling. Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur) Behörighet: Goda och aktuella kunskaper i knyppling. Avslutad övningsserie enligt boken ”Knyppling” eller motsvarande. Materialkostnad: Ca 500:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad. Kursavgift: 2.480:- Kursledare: Sam Jakobsson
Information och anmälan
För anmälan information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Infoblad 2020