Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsarKurstid: 27 juni – 1 juli, 38 lektioner
Kursinnehåll: Knyppling är en teknik med många bottnar. Det är väsentligt att förstå
tekniken för att självständigt kunna utveckla sin knyppling. Kursen vänder sig till
den som vill fördjupa sig tekniskt i vadstenaknypplingen och dess möjligheter.
Kursen är en god förberedelse för t ex fördjupningskurserna och kursen i
Experimentell knyppling.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Behörighet: Goda och aktuella kunskaper i knyppling. Avslutad övningsserie enligt
boken ”Knyppling” eller motsvarande.
Materialkostnad: Ca 500:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600 kr, för icke-medlem 2.900 kr.
Kursen ges också digitalt som distanskurs under vårterminen.

För anmälan, information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
Tel: 0143-31636
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Kursbroschyr2022