Hantverk & konst

Mona från NaNas butiken Hantverk Linkläder och garn i Borensberg, visar hur man kan göra sitt personliga Tenntrådsarmband.
Kostnad: 350 kr
Material, handledning, kaffe och blåbärspaj ingår.
Anmälan görs till
Slottskistan 076-912 71 59
eller till
Facebooksidan:
Slottskistan Secondhand Hantverk och Café