Historia & Konsthistoria

Texttydning fortsättning 1
Förkunskaper: för de som gått grundkurs i släktforskning + texttydning grund
Det kan vara svårt att tyda handstilar av idag, men då vi går längre bak i tiden är det inte bara handstilen som kan ge problem. Bokstäverna tecknades exempelvis på ett annat sätt. Med hjälp av duktiga texttydare lotsas du in i böckernas hemligheter. Efter grundkursen kan du gå vidare och bl a upptäcka bouppteckningar och domslut.

Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 250 kr för 2020
Anmälan sker direkt till Släktforskarna i Norrköping
kurser@slaktforskarna.se
www.slaktforskarna.se

SV Östergötland i samarbete med Släktforskarna i Norrköping