Historia & Konsthistoria

Texttydning grundkurs
Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 250 kr för 2020
Anmälan sker direkt till Släktforskarna i Norrköping
kurser@slaktforskarna.se
www.slaktforskarna.se

SV Östergötland i samarbete med Släktforskarna i Norrköping