Hantverk & konst

Vi tovar platt, runt, ihåligt och dekorera med olika tovningstekniker.
Kostnad 700 kr. Material finns att köpa på plats..
Kursstart så snart kursen har 4 deltagare.
Info: Eva Junell mobil: 070-662 3648.