Djur, natur & miljö

OBS Upptaktsträffen är inställd pga Corona-viruset.
Ny inbjudan kommer längre fram.


Mersmak röjning är ett projekt inom Säker skog som finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
Tillsammans med Skogsägarföreningarna och LRF vill vi uppmuntra dig som skogsägare att röja din skog.
Vi erbjuder skogsägare en kostnadsfri utbildning i flera steg.

Lär dig mer om
- När, var och hur man ska röja
- Anpassningar till ändrat klimat
- Hur mångfalden i skogen kan ökas
- Att forma skogen mot egna mål
- Skogens möjligheter i klimat- och hållbarhetsfrågorna
- Beställarkompetens, att anlita röjningshjälp
- Utrustning och teknik