Hälsa & välbefinnande, Pedagogik

Existentiell Hälsa
– Välkommen på utbildningsdag för att bli samtalsledare

Denna utbildningsdag riktar sig till dig som är eller närmar sig pensionsålder. Samtalsgrupperna kommer bestå av seniorer.

Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen.

Vi vill erbjuda seniorer möjligheten att genom samtal förbättra sin existentiella hälsa. God existentiell hälsa påverkar den psykiska hälsan på ett positivt sätt. Samtalen utgår från samtalskorten "Samtalskort när livet utmanar - Livsmod, Livsglädje, Livsmening".

Är du en person med arbetslivserfarenhet inom vård, hälsa och omsorg? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse för att delta på vår utbildningsdag och potentiellt bli samtalsledare.

När:
28 januari, 2020
Klockan 11:00-16:00

Var:
Studieförbundet Vuxenskolan
Vasavägen 3, Rum 3
Linköping

Sista anmälningsdag:
24 januari

Lunch på Bar BQ till självkostnadspris.
Eftermiddagsfika ingår.

Kontakt:
Verksamhetsansvarig
Cristina De Amaral
070 - 738 12 15
cristina.de.amaral@sv.se