Hälsa & välbefinnande

Hälsoprogram
För dig som vill hitta en bra balans i ditt liv.

Kursen riktar sig till dig som vill få mer kunskap i att må bra och bli medveten om hur du kan äta, sova, vila och träna dig starkare som människa. Få ett helhetsperspektiv över att alla dessa delar gör oss friskare om vi har koll på dem.

Delar av innehåll:
- Hälsofrämjande teorier
- Kostens påverkan på kroppen
- Sömnens förmåga att reparera och bygga
- Vila och återhämtning
- Fysiska aktivitet och dess fördelar
- Vardagsbalans
- Vardagsergonomi
- Tro på sig själv
- Sätt mål och göra val
- Förändringsarbete

Inledande så kommer kursledaren att ringa och prata med er och göra en kartläggning av er vardag utifrån kost, träning, sömn och vila. Resultatet från kartläggningen tar vi med som underlag till gruppträffarna.

I kursen får ni ta del av hälsofrämjande teorier och dela med er av era erfarenheter. Ni kommer få arbeta med några mål ni vill uppnå. Under varje grupptillfälle kommer det att vara en ”walk and talk” 2 och 2 för att diskutera och analysera.

Avslutningsvis kommer kursledaren ringa er och följer upp er utveckling utifrån kursen.

Kursen är under 10 tillfällen i grupp med 1 inledande telefonsamtal (v33) och 1 avslutande telefonsamtal (V43).

Kursledare:Magnus Bergman Leg. Arbetsterapeut.