Hantverk & konst

Vi träffas och trivs kring vävning samtidigt som vi fördjupar våra färdigheter och kunskaper inom området. Vi planerar väven med kursledarens hjälp och väver sedan arbetet i en golvvävstol.

Oavsett var du befinner dig i din vävning tar du steg framåt och får nya kunskaper. Vi går igenom alla moment från planering av väven till montering.

Kursen vänder sig till alla oavsett förkunskaper. Kursledaren anpassar nivån till den enskilda deltagaren.

Det går bra att komma med i vår grupp under hela hösten.

Anmälan sker direkt till Studiehemmet Hemgården, E-post: info@hemgarden.com, tele: 011-12 99 70.