Djur, natur & miljö, Övrigt

Bli världens bästa djurdiggare!
Vi fångar djur som lever på botten och tittar i mikroskop och lupp på olika växt-och djurplankton.

Anmäl dig till: edgardspalagno@gmail.com
Edgards på Lagnö