Musik, teater

Musik och lekar under ledning av Ulrika Malmberg. Efter dans kring midsommarstången bjuder Ulrika på ett litet visprogram.

Café öppet med fika, mackor, glass och dryck.

https://www.edgardspalagno.se/