Samhälle

Cykelkurs i Linköping

SYFTE:
Syftet med det särskilda statsbidraget är att bidra till att mildra de
ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa
möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen.
Den huvudsakliga målgruppen är de vuxna i arbetsför ålder som på
grund av coronapandemins påverkan på samhället blivit, eller riskerar
att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa. I detta uppdrag ska vi alltså vända oss till en målgrupp som är mer etablerad på arbetsmarknaden.

KURSINNEHÅLL:

Vill du bidra till miljömedveten transport eller kanske kunna ta dig till ditt nya jobb?
Idag finns det också möjlighet att söka jobb som cykelbud!
Att kunna cykla ökar möjligheten att transportera sig på ett självständigt,
smidigt, säkert, miljövänligt och prisvärt sätt. Cyklingen har även positiva hälsoeffekter.