Vi är med, är ni?

En demokratifråga valåret 2022 är alla människors rätt till egenmakt, självständighet och lika värde!

 
Vi på SV östergötland erbjuder i år 7 kommuner gratis studiecirklar för målgrupp med lindrig IF.
Studiematerialet, cirkelledare och administration står SV för. De som tackat ja är Motala, Linköping, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Två till kommuner har chansen att få cirklar helt gratis utan kostnad. Vi hoppas att fler nappar, och med hjälp av volontärer, lån av lokaler och lite sponsring ifrån inblandade aktörer i samverkan, så kan flera cirklar bli gratis för målgruppen.

Cirklarna kan genomföras på dagtid som en fortbildning på daglig verksamhet eller på kvällen på sin fritid.
 
I de medverkande kommunerna kommer vi även  erbjuda och arrangera träffar med inbjudna lokala politiker, "Enkla politikersamtal" anpassade för målgruppen med deras frågor i fokus. Möjlighet till provapå röstning skall oxå finnas vid dessa möten.
Dessa kommer ske strax före eller efter sommaren 2022
 
Alla har allt att vinna på att nå ut  med viktig kunskap om demokrati och politik till målgruppen med lindrig IF.
 
Studieförbundet Vuxenskolan, Cecilia Beltramo, i god samverkan med FUB länet och lokalföreningar, samt alla ni andra som vill vara behjälpliga
För samverkan/ intresseanmälan kontakta cecilia.beltramo@sv.se