Tillbaka

Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt                  
SV skall ge personer med funktionsnedssättning möjligheter att delta i studiecirklar och kulturarrangemang på egna villkor.

Tecken som stöd

Tecken som stöd är en metod att stödja kommunikation. Det är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken.

 

Läs mer om funktionsnedsättning

 

Se våra kurser inom ämnet