Tillbaka

Min Säkerhet

Min säkerhet har upphåll p g a Cornaoviruset.

Det ursprungliga projektet är avslutat men drivs vidare i Östergötland av SV och FUB.

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. Alla har rätt till ett livslångt lärande anser vi.
Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har.

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och andra och därmed till ett säkrare samhälle.

Kontakta Cecilia Beltramo för mer information:
cecilia.beltramo@sv.se

läs mer här... sv.se/min-sakerhet