Upplev landsbygden

Upplev landsbygden med funktionsnedsättning

Studieförbundet driver ett projekt som riktar sig till personer inom LSS- verksamhet mellan 16-24 år. I första hand är detta projekt riktat mot människor med intellektuell funktionsnedsättning, men tanken är att även övriga inom LSS- personkretsar skall bjudas in. Projektet finansieras genom leader Folkungaland.
Bakgrunden till projektet är att funktionsnedsatta av olika orsaker sällan besöker landsbygden. Anledningarna är flera, men några vanliga skäl är bristande tillgänglighet, tid och rädsla hos målgruppen.
Förhoppningen är att detta projekt skall fånga upp målgruppens behov och skapa upplevelser på gruppens villkor. Upplevelser som kan bidra till att stärka den enskilda individens identitet och självkänsla.

Grunden för projektet är att ge målgruppen chansen att få uppleva djur, natur och kultur på landsbygden utifrån sina förutsättningar. Syftet är också att öka förståelse för målgruppens behov hos aktörerna och att få aktörerna att aktivt arbetar med denna målgrupp och anpassa sina verksamheter efter dessa behov.

 I projektet besöker vi bland annat Dråsa gård strax utanför Tjällmo, där målgruppen får besöka en lantgård med djur utifrån sina förutsättningar.
Inom projektet besöks även olika platser som presenterar vårt kulturarv, bland annat Lantsbruksmuseet i Ljusfallshammar.

Vill du vara en del av projektet eller har frågor kontakta gärna projektledare Lars Karlsson på telefonnummer 0767-80 84 80

Läs mer om projektet