Vår verksamhet

Om SV Östergötland

SVs viktigaste uppgift som folkbildningsaktör är att erbjuda verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
SV ska göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

Vi erbjuder möjlighet för alla, oavsett försutsättningar att delta i vår verksamhet. 
En lokal närvaro med ett stort nätverk ger dig som deltagare i vår folkbildningsverksamhet ett mervärde och en trygghet.

Genom studiecirklar, kulturarrangemang, utbildningar och andra former av stödverksamhet vill vi hjälpa till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

SVs värdegrund och vision
I SVs värdegrund hävdas alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjlighet att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

SV och samverkande föreningar och organisationer
Vi samarbetar med en mängd föreningar och organisationer, hos oss hittar du hembygds- och bygdegårdsföreningar, släktforskarföreningar, pensionärföreningen SPF med alla dess lokalavdelningar, dataföreningar, flygföreningar, Hemgården, KFUM, körer och dansföreningar för att nämna några. Inom området funktionsnedsättning/variation hittar du föreningar såsom Afasiförening, Fibromyalgiförening, Demensförening, FUB, Frivilligcentralen mfl.

SVs grundorganisationer
Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 genom en sammanslagning av Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS) och Liberala studieförbundet (LiS).
Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF är SVs grundorganisationer.

 • Cirkelledare

  Som cirkelledare har du en viktig roll hos SV. Du blir SVs ansikte utåt och därför satsar vi våra...

  Läs mer
 • Musik & Media

  Välkomna till SV-Musik & Media. Här kan ni hitta studiecirklar/aktiviteter i alla dess former när det gäller...

  Läs mer
 • SVDansa

  Alla kan dansa! Ung som gammal, tjej som kille, med eller utan förkunskaper. Hos oss får du möjlighet att utvecklas...

  Läs mer
 • Sociala området

  Inom sociala området hittar du verksamhet inom funktionsnedsättning, asylverksamhet, invandrarföreningar, folkhälsa,...

  Läs mer
 • Funktionsrättsområdet

  Vi välkomnar dig inom funktionsrättsområdet till vår verksamhet. Framskjuten start på flera cirklar pg...

  Läs mer
 • Lokal kraft

  Verksamheten inom Lokal Kraft är spridd över hela länet och vänder sig både till allmänheten och...

  Läs mer
 • Organisationer

  SVs grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Utöver dessa finns flera...

  Läs mer
 • Vi Unga

  Vi Unga Östergötland är vi ungdomar som sysslar med allt från teater, dans, pyssel och musik i våra helt...

  Läs mer