Tillbaka

Lokal kraft

Verksamheten inom Lokal Kraft är spridd över hela länet inom ämnesområdena, Grundorganisationer, Bygdegårdar,  Hembygdsföreningar, Biodlarföreningar, Släktforskning, Biodling, Motor- och Röjsåg, Matlagning, Hantverk.

Kontaktperson Lokal Kraft

Anna Eriksson
Ansvarig för verksamheten inom Lokal Kraft
0123-77 39 33
070-323 56 74
anna.eriksson@sv.se